Hadsund Motorklub

Generalforsamling

Generalforsamling Tirsdag 21/2/23

Klubhuset.


1.         Valg af dirigent                    Martin Pedersen

 

2.         Bestyrelsens beretning v/formanden.

Vi var ikke så mange medlemmer i 2022 men 2023 tegner bedre og vi har allerede flere end sidste år

Godt år og HdMk afholdt en vellykket afdeling af Westcoast cup.

Der var mange gode resultater til løb i 2022 men desværre ingen DM guld i år.

Der var en pæn overskud fra Westcoast cuppen

Klubmesterskab – ikke så mange deltage i år, vi vil prøver igen i 2023

Banerenoveringen blev udført og diverse reparationer i forbindelse med at afholde løb

Team HDMX – træning startede I søndags – 6 kørere indtil videre

Youtube har været positiv med 40.000 visninger og 800 timer.

Ungdomskolen starter op igen i år fra marts

AlMK – et samarbejde er genopstartet hvor de kan træne hos os og vi kan træne hos dem

Vi var ikke så mange medlemmer men 2023 tegner bedre og vi er allerede flere end i sidtse år

 

  

3. Kassererens beretning.              Jørn presenterede årets resulatat - Dorte har trukket sig

 

Årest resultat er ikke tilfredstillende

Kontigent indtægten var betydelig lavere end i 2021

Meget høj udgifter til el og vand var en af hoved årsage (el priser)

Udgift bilage skal være bedre dokumenteret i 2023

Der bliver lavet en ekstra mobilpay konto i 2023

 

4.  Kontingentfastsættelse.

Uændret

 

 5. Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde

senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Ingen

 

6. Valg af formand hvert år.             Flemming Vad

 

7. Valg til bestyrelsen:

 

Martin Pedersen                      på valg - valgt

Marc Strangholt                       ikke på valg

Anders Sthyr                           valgt

Jørn Nielsen                            valgt – 1 år – og er kasserer

 

Suppleanter:

Christian Jul                             valgt

Graham Smith                          valgt


Kørere representant

Anders Sthyr                            valgt                  

 

 

Revisor

Graham Smith                         valgt

 

 

Revisor suppleant                  Mik Pedersen

 

 8. Eventuelt.