Hadsund Motorklub

Generalforsamling

HdMK Generalforsamling Tirsdag 22/2/22 -Klubhuset.

1. Valg af dirigent. Martin Pedersen

2. Bestyrelsens beretning v/formanden.

Godt at vi er I gang og nogenlunde over COVID og tak til Dorte (tidligere formand)
Tak for en god opbakkning I 2021 og vi ser frem til at fortsætte med fremgangen i 2022 
Rigtig god opbakkning til arbejdsdagene og vi fortsætter med at opdatere klubbens facilitater i år
2021 - gode resultater til divers konkurrencer af mange
Konk 2022 på plads – Mini d.1maj og Nordjyllands serien 1. okt


3. Kassererens beretning.

Pæn fremgang I klubben trods COVID med en overskud af 64.560
Mindre salg I kiosk - Covid
Ønsker om 2 mobilpay kontoer for at dele kiosk salg og udenbyskørere betaling – Best vil se på det.
Største ændring -Tilbagebetaling til kommunen pga vi brugte klubben mindre I 2020 (COVID) – det betyder at det forudbetalt tilskud skal tilbagebetales I 2021

4. Kontingentfastsættelse.
Uændret med fleretal


5. Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ingen

6. Valg af formand hvert år. Flemming Vad - enstemmig

7. Valg til bestyrelsen:

Martin Pedersen ikke til valg
Marc Strangholt valgt
Jimmi Rahder Kristensen ikke til valg
Dorte Palsgaard valgt

Suppleanter:
Graham Smith valgt
Jørn Nielsen valgt

Kørere representant
Anders Sthyr valgt

Revisor
Martin F Pedersen valgt
Revisor
Graham Smith ikke til valg
Revisor suppleant Mik Pedersen


8. Eventuelt.

Miljøbakke skal stræmmes op - Jimmi- Skilt laves Flemming
Miljø kontrol Dorte Palsgaard
Kontrol af gæster - stol på folk principielt Flemming - Skilt laves
Banevagt - checklist laves - Graham
Online tilmelding 2023 - kontigent /arbejdsdage
Banefornyelse I år

Hadsund Motor Klubs Generalforsamling d. 9. maj 2021

1. Valg af dirigent.
Martin Pedersen

2. Bestyrelsens beretning v/formanden.
Dorte
2020 var pæget af coronatid og foranstaltninger, der krævede et stort stykke organasitoriske arbejde. Der var ikke så meget tid til andet. Planerne for 2020 blev lagt på is desværre.
Der blev afviklet klubmesterskab men andre løb og arrangementer var ikke mulige.
Dorte havde ideer og planner om at lave små udvalg med egne ansvar for deres område men Corona vanskeligjorde. årets arbejde
Dorte ønskede ikke at blive genvalgt. Klapsalve til hendes arbejde.

3. Kassererens beretning.

Godt år alt i betragtning.
Gyllevogn blev købt.
Vægge til toiletter købt.
Corona hjælpepakken støttede økonomien i 2020
Ros til cafeteriaet - indtægt var næsten lige så høj som 2019
Klubbens økonomi er ok men flere penge specielt på sponsor fronten vil gavne klubbens fremtid

4. Kontingentfastsættelse.

Forslag fra Martin - uændret - vedtaget

5. Indkomne forslag, 14 dage før generalforsamlingen.

Birger - ansvar for egen handling (klubbens kodeks) - vedtaget - Graham tilbud om at renskrive den og forslog kontrol af den ved Ekstraordinær Generalforsamling - vedtaget

6. Valg af formand . -
ingen ønskede at stille op - diverse diskussion om klubbens fremtid. Graham forslog vedtægtsændringer og en Ekstraordinær Geneneralfosmaling skulle indkaldes - vedtaget

7. Valg til bestyrelsen:

Flemming Vad
Martin Pedersen
Marc Strangholt ønskes kun 1 år
Jimmi Rahder Kristensen
Birger Jørgensen

Suppleanter:
Graham Smith
Jørn Kugelmann

Tak til udgående:
Mik Pedersen
Poul Pedersen

Kører representant: Lasse V Jørgensen

Revisorer:
1. Martin F Pedersen
2. Graham Smith

8. Evt
Indaldelse til Ekstraordinær Generalforamling - Graham
punkter - vedtægtsædringer og valg af formand
Marc forslog ændring af bestyrlsesmdlemmer fra 5 til 7 - Graham skriver et forsalg til Ekstraordinær Generalforamling.
Vedligeholdelse af banen - Marc vil koordinere og evt komme med foreslag om forbedring i samarbejde med andre. Penge kan anvendes til leje af bedre udstyr hvis nødvendigt, budget skal fremlægges.
Løb - opbakkning for at klubben igen skal være aktiv i at arrangere løb.


Ekstraordinær Generalforsamling d. 26 maj 2021

Dagspunkter

Ændring i Vedtægter

1. Bestyrelsen kan bestå af fem (5) eller syv (7) medlemmer og en (1) eller to (2) suppleanter - nedstemt ved stemning

2. Generalforsamling vælger formand. I tilfældet at ingen melder sig, må bestyrelsen selv konstituere sig, inklusiv formandsposten, og / eller fungere som formand indtil posten kan besættes.

Vedtaget ved stemning
(Eksempelvis vælges en i bestyrelsen der tegner for klubben sammen med kasseren.)

A. Valg af formand

Flemming Vad ønskede valg - godkent enstemig

Evt - diskussion om klubbens fremtid og kort / langtids mål bl. a. renovering af banen klubkonkurrence, DMU konkurrence 2022
Fejrning af kubbens 50 års jubilæum i 2021